ការហាមឃាត់

 • 2020 SHANGHAI CBE-25th China Beauty Expo

  ពិព័រណ៍សម្ផស្សចិនលើកទី ២០២ ស៊ីងហៃ CBE -២៥

  ពិព័រណ៍សម្ផស្សចិនបញ្ជាក់ថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៩-១១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិសៀងហៃញូវសៀងហៃនិងផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកចិនត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ៩-១១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ ពិព័រណ៍សម្រស់ចិន (ស៊ីអ៊ីអេ) ។ និងគាំទ្រគ្រឿងសំអាង ...
  អាន​បន្ថែម
 • 2020 SHANGHAI CBE

  ឆ្នាំ ២០២០ ស៊ីងហៃ CBE

  កាលបរិច្ឆេទពិព័រណ៍ពិព័រណ៍សម្ផស្សចិនអាយ។ អេ។ អាយ។ អិល .១-១២ ឧសភា ២០២០
  អាន​បន្ថែម
 • 2020-COSMOPACK ASIA

  ឆ្នាំ ២០២០-COSMOPACK ASIA

  កាលបរិច្ឆេទពិព័រណ៍ COSMOPACK ASIA៖ ថ្ងៃទី ១០-១២ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០ (ថៅ - ធួរ) ទីតាំង៖ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហុងកុងវើល - អេស (អូអេ) អាកាសយានដ្ឋានអន្ដរជាតិហុងកុង, ឡាន់ធូបើកម៉ោង៖ ១០ ៈ ០០-១៨ ៈ ០០ ថ្ងៃ COSMOPROF ASIA ១១-១៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០ (ពុធ - សុក្រ ) មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍ទីក្រុងហុងកុង (អេជខេស៊ីស៊ី) សាខាពិព័រណ៍ ១ វ៉ាន់ច…
  អាន​បន្ថែម
 • 2020 COSMOPROF CBE ASEAN BANKOK

  COSMOPROF CBE ASEAN BANKOK ឆ្នាំ ២០២០

  កាលបរិច្ឆេទពិព័រណ៍ COSMOPROF CBE អាស៊ាន BANKOK៖ ថ្ងៃទី ១៧-១៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ (Thur-Sat) ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងពិព័រណ៍ IMPACT
  អាន​បន្ថែម
 • 2019-COSMOPACK ASIA

  ឆ្នាំ ២០១៩-COSMOPACK ASIA

  Cosmopack អាស៊ី ២០១៩ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩ នៅ AsiaWorld-Expo (AWE) ២០១៩ Cosmoprof Asia ថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកានៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍ហុងកុង…
  អាន​បន្ថែម
 • 2018-COSMOPACK ASIA

  ឆ្នាំ ២០១៨-COSMOPACK ASIA

  Cosmopack Asia ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨ នៅ AsiaWorld-Expo (AWE) Cosmoprof Asia ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកានៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍ហុងកុង។
  អាន​បន្ថែម